Stichting Æccretio

Stichting Aeccretio is ontstaan uit idealisme en passie. Ons ideaal is dat iedereen een zinvolle en waardevolle plek in de samenleving heeft. Werk en opleiding hebben daarin een groot aandeel, maar mensen kunnen ook op een andere wijze zinvolheid ervaren en waardevol zijn voor anderen. Onze projecten en initiatieven richten zich op het bieden van ondersteuning aan mensen die aan het werk willen. Dit plaatsen wij altijd binnen de bredere sociale context van de eigen leefomgeving van de mensen om wie het gaat.