De WijSchool

De WijSchool heeft als doel om jongeren, die om welke reden dan ook, uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen in het MBO, toe te leiden naar werk en een diploma. Hierbij is het behalen van het diploma gewenst, maar de prioriteit ligt bij het vinden van een werkplek waar de jongere op zijn plaats is en zijn/haar talenten kan ontwikkelen. De WijSchool staat in de wijk; dichtbij of in de eigen leefomgeving van de jongeren.

In de WijSchool ligt de nadruk op het pedagogisch kader voor de jongere. De jongere leert structuur te geven aan zijn/haar eigen leven. Het stimuleren van duurzame zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfregie is uitgangspunt. Doordat in de WijSchool ook wijkbewoners actief zijn, bestaat er ook na school een structuur waarop de jongere terug kan vallen.

De WijSchool is een open sociaal systeem dat wijkbewoners, vrijwilligers en mensen die een werkervaringsplaats willen, uitnodigt tot actieve participatie. De WijSchool staat in de wijk en sluit aan bij al bestaande activiteiten en initiatieven.
De WijSchool is ‘van, door en voor de wijk’.