Missie & Visie

Missie

Stichting Aeccretio zet zich in voor een inclusieve samenleving, waarbij over grenzen heen persoonlijke, sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling tot stand gebracht kan worden. Wij bepleiten een samenleving met menselijke maat waarin iedereen vanuit ‘eigen kunnen’ waarde toevoegt. Kunnen en mogen werken staat daarbij centraal; het draagt mede bij aan individueel en algemeen welbevinden.

Visie

Stichting Aeccretio gaat op lokaal niveau activiteiten en projecten initiƫren waarmee sociale cohesie en economische draagkracht van stad, dorp, wijk, gebied of buurt wordt versterkt. Wij doen dit door mensen binnen een veilige en respectvolle sociale context toe te leiden naar werk. De activiteiten en projecten ontstaan altijd vanuit samenhang in persoonlijke, sociaal-maatschappelijke en economische doelen.

Doelstellingen

Stichting Aeccretio stelt zich ten doel:

  • Onderwijs in te zetten als middel om individuele talenten te ontwikkelen en sociale en economische samenhang lokaal te versterken;
  • Mensen/jongeren met een afstand tot opleiding en arbeidsmarkt te ondersteunen op hun weg naar werk;
  • Lokaal mensen bij elkaar te betrekken, te laten samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor (de ontwikkeling van) hun leefomgeving;
  • Werkgevers mede eigenaar te maken van het opleidingstraject en de ontwikkeling van de mensen/jongeren, en hen te stimuleren mensen/jongeren zo breed mogelijk te faciliteren in deze ontwikkeling.