De mensen achter…

“Al heel lang koester ik een droom om jongeren die niet meer naar school gaan en geen baan hebben een beetje te helpen om aan werk te komen. Door te benadrukken waar ze wél goed in zijn én hun talenten te ontwikkelen. Die droom laat ik met het ontstaan van de WijScholen in vervulling gaan.”

– Tjark Kamp –

 

“Ik wil bijdragen aan onderwijs voor jongeren bij wie het systeem niet aansluit, die om welke reden dan ook meer aandacht en ondersteuning nodig hebben of een leeromgeving behoeven die zich aan kan passen aan hun leerstijl. Daarnaast geloof ik in een grotere betrokkenheid tussen alle sectoren die de samenleving vormen: onderwijs, bedrijfsleven, kunst en cultuur, overheid en burgers. De WijSchool is om die redenen een initiatief waar ik in geloof en waar ik mij voor in wil zetten!”

– Desiree Weyburg –